Kontakt

Metode


Jeg benytter metoden ISTDP (intensiv korttids dynamisk terapi) samt EMDR (Eye Movement Desenzitation and Reprocessing), alt etter hva du ønsker og er i behov av.


Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) er en form for psykodynamisk samtaleterapi som kan være effektiv ved blant annet depresjoner, angstlidelser og seksuelle utfordringer.


EMDR er en effektiv behandlingsmetode som kan redusere ubehag og vanskeligheter knyttet til seksuelle problemer. Onlineterapi


Jeg tilbyr videokonsultasjoner for de som av ulike grunner ikke kan møtes på mitt kontor gjennom den sikre nettløsningen Confrere.com


Presse


Tar imot henvendelser fra media. Lang medieerfaring blant annet tidligere fast spaltist i SID Aftenposten, tidligere fagperson i NRK Juntafil og har blant annet deltatt som fagperson i NRK Debatten, NRK morgennytt og NRK Hallo i Uken.
Oversikt timespris


Konsultasjon enkeltperson: 1100 kr

Konsultasjon par (enkelttime): 1300 kr

Konsultasjon par (dobbelttime/anbefales som førstegangskonsultasjon): 2000 kr


FOREDRAG


Jeg tilbyr foredrag om seksuell og psykisk helse og underviser jevnlig  helsepersonell, lærere, foreldre og elever m.m.


Underviser blant annet frilans for Universitetet i Agder og Bro AOF (kurs og kompetanseutvikling for ansatte i blant annet videregående skole, PPT og BUP).


Tidligere undervist helsesykepleier- og sykepleierstudenter ved OsloMET, internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo og har presentert mitt arbeid på flere internasjonale sexologikonferanser.


Sexolog Anders Røyneberg

Sexologi

& terapi

Anders Røyneberg

- Institutt for klinisk sexologi og terapi

Jeg jobber ved IKST i Oslo og har lang arbeids- og utdanningsmessig erfaring innenfor sexologi og psykisk helse. Jeg hjelper par og enkeltpersoner som ønsker å bedre forholdet til egen seksualitet, finne svar og oppleve mestring.


Jeg jobber både med enkle og mer komplekse seksuelle problemstillingerog tilbyr terapi på både norsk og engelsk.


Seksualitet er for mange et sensitivt tema og jeg er opptatt av å behandle deg og din historie med full diskresjon, taushetsplikt og respekt.


Mange oppsøker meg med vansker knyttet til


 • Lyst (både par og enkeltpersoner)
 • Seksuell identitet
 • Traumer og negative seksuelle opplevelser
 • Ereksjon og tidlig sædavgang
 • Smerter ved samleie
 • Overdreven bruk av pornografi
 • Skremmende seksuelle fantasier og seksuelle tvangstanker
 • Ulike tenningsmønstre
 • Kjønnsidentitet


Autorisert sexolog 

- Nordic Association for Clinical Sexology

 


Kontakt eller forespørsel om time:


Faglig bakgrunn


 • Spesialist i sexologisk rådgining (NACS)
 • Sexologi fra Universitetet i Agder
 • Psykiatrisk sykepleier fra OsloMet
 • Psykoterapi (Affektfokusert par og seksualterapi - under spesialisering)
 • EMDR (Rapid Eye Movment Desenzitisation and Reprocessing - under spesialisering)
 • Kognitiv terapi fra Norsk forening for kognitiv terapi